Strategické plánovanie​

Strategické plánovanie sa deje po prvom stretnutí, keď Vám vypracujem individuálne ciele a kľúčové oblasti zamerania našej kooperácie. Prečo je to potrebné? Pretože dva projekty nikdy nie sú rovnaké.
1. Dodanie dokumentov

Termíny pre uvedenú prácu, komplexný 3D model.

2. Uhly pohľadu

Počet miest pre vizualizácie, definícia pohybu kamery pre animáciu, videa.

3. Svetlá a materiály

Klient bude v tejto fáze dostávať rendre s nízkym rozlíšením, aby pochopil, kam je svetlo fokusované.

4. Základné korekcie

Maximálne 3 cykly spätnej väzby, možnosť meniť textúry, 3D model a možnosť pridať ďalšie zobrazenia.

5. Predfinálne korekcie

Zmeny a úpravy už realizované – súbor sa pošle cez WeTransfer alebo Google Drive.

6. Odovzdanie

Všetky obrázky sa odosielajú e-mailom vo formáte .JPG alebo TIF.

Contact me