Strategické plánovanie

Strategické plánovanie sa deje po prvom stretnutí, keď Vám vypracujem individuálne
ciele a kľúčové oblasti zamerania našej kooperácie. Prečo je to potrebné? Pretože
dva projekty nikdy nie sú rovnaké.

NOC

Vynález_V tejto fáze ustanovíme úspech projektu. Dostanete príručku, ktorá Vám
vysvetlí všetky potrebné etapy našej kooperácie.

SVITANIE

Schematický dizajn_ V tejto fáze sa projekt rodí a leští ako diamant. Je dôležité, aby
sme sa držali stanovísk z prvej fázy a postupovali rovnako počas celého procesu.

APOGEUM

Rast_ Slnko dosiahne svoj vrchol. Je veľmi inšpirujúce vidieť ako sa Váš projekt
rozvíja.

ZÁPAD SLNKA

Vizualizácia_ Na konci projektu nevyhnutnou súčasťou našej spolupráce je
vyhodnotenie celého procesu kooperácie. Je to win-win pre nás oboch.

Fáza 1 Doručenie potrebných dokumentov
5%
Fáza 2 Pohľady
20%
Fáza 3 Svetlá a Materiály
30%
Fáza 4 Predbežné opravy
50%
Fáza 5 Predfinálne opravy
90%
Fáza 6 Doručenie
ÚSPECH 100%